Upprepar Köp och höjer prognoser

Datum: 2010-03-01 14:49

S&P

S&P Equity Research upprepar rekommendationen Köp och höjer även sina vinstprognoser för Lundin Mining efter bolagets bokslut. S&P påpekar att långsiktiga värderingsfaktorer är intakta och hänvisar till stigande metallpriser och en ökad efterfrågan från tillväxtmarknader. Analyshuset anser även att bolaget kommer att gynnas av en återhämtning på de mer mogna marknaderna. Resultatet för engångsposter i Q4 var bättre än förväntat, vilket till stor del var en konsekvens av stigande metallpriser och en högre produktion än vad S&P och marknaden hade förutspått. Kursreaktionen som trots detta föll ut negativ, är enligt S&P på grund av den försiktiga prognos som bolaget lämnade för det första kvartalet, då ledningen flaggar för att produktionen kommer att minska aningen. Strejker i Neves-Corvogruvan är också något som oroar marknaden. S&P ser dock positivt på bolaget för 2010 och 2011, framförallt tack vare den ökade efterfrågan på basmetaller under H2 2010. Intäktsprognosen höjs med 3 % för 2010, jämfört med den tidigare prognosen och det justerade rörelseresultatet höjs med 17 %. EPS-prognosen höjs även den med 18 %. För 2011 höjs intäktsprognosen med 3 %, justerat EBIT med 14 % och EPS höjs med 17 %.
Kurs då rekommendationen gavs:
30,75 kr

Rekommendation från: Standard & Poor

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser