Upprepar köp inför rapport 22/10

Datum: 2010-10-05 12:36

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets förväntar sig att Volvos försäljning under det tredje kvartalet kommer att uppgå till 64,6 MDRSEK, vilket är en ökning med 33 % i årstakt tack vare ökad försäljning av lastvagnar (42 %) och anläggningsmaskiner (37 %). Vidare väntas ett rörelseresultat på 4,7 MDRSEK och ett rörelseresultat om 7,3 %. Orderingången spås även ha ökat med 40 % jämfört med föregående år efter att den europeiska och nordamerikanska efterfrågan har ökat. De negativa valutaeffekterna har dock gjort att Handelsbanken justerat sina prognoser efter dollarns och eurons senaste försvagning. Handelsbanken ser ändock en betydande vinståterhämtning under nästa år och att rörelseresultatet ökar med 35 %. Rekommendationen Köp upprepas inför rapporten.
Kurs då rekommendationen gavs:
95,45 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser