Upprepar köp efter fusion med Skanditek

Datum: 2010-01-28 15:01

Erik

Erik Penser behåller sin Köprekommendation för Bue och höjer riktkursen till 32 kronor från tidigare 31 kronor. Detta görs på grund av den senaste tidens starka aktieprisutveckling, speciellt för PartnerTech och Micronic. Trots sammangåendet med Skanditek, domineras fortfarande portföljen av Carnegie där innehavet uppgår till 26,3 %, vilket utgör ca 30 % av Net Asset Value. Efter Bure-Skanditek fusionen är 57 % av innehaven i Bures portfölj onoterade medan 31 % är noterade och 12 % består utav cash. Detta framgår av en analys av Erik Penser FK daterad den 28 januari.
Kurs då rekommendationen gavs:
26,9 kr
Riktkurs:
32 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser