Upprepar Köp

Datum: 2010-01-18 16:06

Handelsbanken

Handelsbanken förväntar sig en NOI-tillväxt (Net Operating Income) om 3 % y-o-y under Q4. Banken tror också att bolagets genomsnittliga ränta kommer att fortsätta falla och IFPM (Income From Property Management) kommer att öka med 28 % under Q4. Bolaget har haft sju kvartal i rad med positivt uthyrningsnetto. Många hyreskontrakt går ut i slutet av Q4 och det är stor risk att vakanserna ökar. Wihlborgs handlas till 2010e justerat P/E om 9,4x jämfört med sektorgenomsnittet på 11,4x. Med en initial avkastning om 7,0 %, tror inte banken att bolagets fastighetsvärden kommer att fortsätta falla, utan snarare att öka marginellt under 2010. Handelsbanken hävdar att en premie mot NAV är motiverad, givet att de underliggande intäkterna kommer att öka NAV med 11,5 % under 2010. Trots 21 % IFPM-tillväxt under 2009e, förväntar sig banken endast en utdelningstillväxt om 8 % till en avkastning på 5,3 %.
Kurs då rekommendationen gavs:
144,625 kr
Riktkurs:
160 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser