Upprepar jämvikt

Datum: 2010-02-23 14:58

equal-weight

Swedish Match

Morgan

Morgan Stanley behåller sin rekommendation Jämvikt innan Q4-rapporten. Investmentbanken beräknar att EPS landar på 2,33 kronor med en organisk vinsttillväxt som sjunker sekventiellt från 8,7 % Q309 till 3,0 % Q409. Minskningen beror framförallt på svårigheten att tima dynamiken i antalet operationella segment (speciellt i USA). Aktieåterköpen om 1,2 MDRSEK som gjordes under kvartalet var över bankens förväntningar, vilket ökar sannolikheten för att bolaget kommer att genomföra stegvisa återköp som följer AGM i maj. Morgan Stanley väntar sig vidare ett EBIT om 7,4 % för Snus, med solida skandinaviska resultat som står emot den svagare volymen i USA. Resultaten inom andra affärsområden bör hamna under större press med tuggtobak som påverkas av en minskad volym till följd av höjda skatter. Cigarrer påverkas av både svaghet i premiumsegmentet i USA samt färre leveransdagar. Morgan Stanley ser samgåendet med STG som ett positivt steg mot att öka den operationella effektiviteten av bolagets europeiska och Premium Cigarinnehav.
Kurs då rekommendationen gavs:
159,9 kr
Riktkurs:
153 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser