Upprepar equal-weight i Nokia

Datum: 2002-08-08 10:39

equal-weight

Nokia Corporation

Lehman Brothers har träffat Nokias koncernchef Jorma Ollila och upprepar sin rekommendation för bolaget.

Firmans bedömning är att prognoserna för tredje kvartalet är rimliga, men banken påpekar dock att det fortfarande är svårt att se tecknen på det kraftiga uppsving som väntas under fjärde kvartalet. Lehman lyfter fram risken för överlager som ett problem men anser att risken för kursnedgång vid nuvarande värderingen är begränsad. Rekommendationen equal-weight upprepas och riktkursen sätts till 15 euro.
Kurs då rekommendationen gavs:
110 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser