Upprepar Behåll efter HQ-affären

Datum: 2010-09-06 11:04

Behåll

Öresund

Erik

Erik Penser FK upprepar rekommendationen Behåll för Öresund efter att Carnegie förvärvat HQ. Riktkursen höjs dock till 106 kronor från tidigare 103 kronor. Carnegie köper HQ Fonder av Öresund i utbyte mot konvertibla preferensaktier och skuldebrev till ett värde om 850 MSEK, vilket motsvarar 17,5 % av Carnegie. Förlusten för Öresund landar på 350 MSEK för sin exponering mot HQ. Det eviga förlagslånet om 150 MSEK och preferensaktierna värda 200 MSEK skrivs ner till noll. Aktierna i HQ är värda 41 MSEK, vilket är den kvarstående exponeringen. Efter affärerna uppgår NAV nu till 124,3 kronor och rabatten till 16,7 %. Erik Pensers FKs målrabatt ligger vid 15 %.
Kurs då rekommendationen gavs:
102,125 kr
Riktkurs:
106 kr

Rekommendation från: Biotech Sweden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser