Upprepar Behåll

Datum: 2009-11-27 16:16

Behåll

Lundberg B

Erik

Erik Penser FK behåller sin Behållrekommendation efter rapporten för tredje kvartalet, men sänker riktkursen från 367 till 365 kronor. Inga förändringar har skett i bolagets portfölj och de största innehaven är Hufvudstaden och Holmen. Bolaget rapporterade ett substansvärde på 456 kr per aktie, vilket är när Erik Pensers beräkning på 454 kr per aktie. Substansrabatten ligger på 24,9 %.
Kurs då rekommendationen gavs:
341 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser