Uppjustering av prognosen

Datum: 2010-12-22 09:58

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets har höjt riktkursen för Alfa Laval från 120 till 140 kronor efter de förvärv bolagen nyligen offentliggjort.

Det framgår av en analysuppdatering från den 22 december.

Förvärven motiverar en uppjustering av prognosen för Alfa Lavals vinst per aktie med 7 procent för åren 2011-2012, där köpet av Aalborg enskilt höjer prognosen med 3 procent för 2011 och 4 procent för 2012, enligt SHB:s beräkningar. För 2013 höjer köpet av Aalborg vinsten per aktie med 8 procent.

Bankens analytiker menar samtidigt att Aalborgförvärvet förstärker den sen-cykliska profilen för Alfa Laval. Det finns därför bättre placeringsalternativ i det här skedet bland bolag om ligger tidigare i konjunkturcykeln med bättre hävstång, menar SHB som håller fast vid rekommendationen att minska i aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
139,1 kr
Riktkurs:
140 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser