Uppgrader till Outperform

Datum: 2010-04-14 14:39

Bättre än index

Ericsson B

Credit

Credit Suisse höjer sina EPS-estimat (exkl. omstrukturering, amortering och JV förluster) till 6,21 kronor för 2010 och 8,08 kronor för 2011, vilket är 30 % över konsensus. Banken tror att Ericsson bör se en stabil vinståterhämtning de kommande 12 månaderna, tack vare en förbättrad ”top-line”-prognos. Baserat på en proprietär studie av ledande trådlösa operatörer, drar banken slutsatsen att den trådlösa infrastrukturmarknaden kommer att växa med 3%/5%/5% för 2010/11/12 givet följande: 1) 74 % av de tillfrågade i studien tror att de huvudsakliga flaskhalsarna finns inom transmission och RAN-delar i nätverk. 2) Studien implicerar att globala trådlösa capex kommer att öka med cirka 4 % under 2010, vilket är signifikant över bankens prognos på -3 %. Banken tror vidare på att Ericssons operationella marginaler i kärnverksamheten kommer att växa till 11,8 % under 2010 och 14,8 % under 2011 från 11,5 % under 2009. Credit Suisse spår en uppsida på 18 % i och med den nya riktkursen på 90 kronor, vilken baseras på en EPS om 8,08 kronor under 2011.
Kurs då rekommendationen gavs:
77,025 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser