Uppgången över i Castellum

Datum: 2004-04-06 23:28

Avvakta

Castellum

Det finns inget kvar att hämta i Castellum, enligt Affärsvärlden.

Företaget bedöms vara ett av börsens mer välskötta fastighetsbolag. En räntesänkning på en procentenhet uppges öka vinsten med 27 miljoner kr och det räcker enligt tidingen inte för att motivera den senaste tidens aktieuppgång. Kursen är i nivå med substansvärdet på 186 kr per aktie och då tillkommer de centrala kostnaderna på 66 miljoner kr per år. Dessutom finns det risk för värdefall på fastigheterna. Affärsvärldens rekommendation blir därför att avvakta. Köpläge bedöms det bli först om aktien sjunker till 150-160 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
184,5 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser