Uppgången i Enea över

Datum: 2004-11-15 13:59

Sälj

Enea

Veckans Affärer ger rådet sälj för Enea, som enligt tidningen är en alltför dyr IT-aktie.

Inte ens med en långsiktig årlig tillväxt på 15 procent och en marginal på 8-9 procent anses göra att det går att räkna hem någon potential i aktien. Kursuppgången sedan botten för två år sedan är knappt 800 procent. Bara under 2004 har aktien stigit med 45 procent. Det är tillräckligt, enligt VA, som skriver att Enea-aktien i dag är ingenting för en normalt riskbenägen investerare, vare sig med kortare eller längre placeringshorisont.
Kurs då rekommendationen gavs:
3,745 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser