Uppgången i Alfa Laval över

Datum: 2005-08-31 10:18

Alfa Lavals aktie spås gå in i en lugnare fas och Affärsvärlden sänker rekommendation till vänta.

P/E-talet justerat för engångskostnader är i samma nivå som de klassiska verkstadsjättarnas. Det menar tidningen inte är motiverat, trots det fina kassaflödet. Detta eftersom marginalerna fortfarande är under press och bolaget har ännu inte visat att det kan hantera de höga råvarukostnaderna. Även utdelningen är lägre än konkurrenternas. På lång sikt bedömer Affärsvärlden att Alfa Laval har alla förutsättningar att bli en fin investering, men på kortare sikt spås aktien ha gått klart.
Kurs då rekommendationen gavs:
129,5 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser