Upp på kort sikt, flat på längre sikt

Datum: 2010-01-28 14:23

Securitas

Securitas släpper sin rapport den 4 februari. Stabila priser och löner, indirekta kostnadsbesparingar samt hög lojalitet hos de anställda bör fortsätta att stödja marginalen under det fjärde kvartalet. Den organiska tillväxten kommer att missgynnas till följd av lägre kontraktsvolymer och lägre extraförsäljning. Valutaeffekterna kommer även de att vara negativa för bolaget. Carnegie väntar sig minskning av försäljningen med 4,7 % och att EBITA marginalen uppgår till 6,3 %. Aktien har nyligen återhämtat sig och det verkar som om rörelsen är på väg att bryta ut från förra årets tradingintervall mellan 62-72 kronor. Givet utdelningen (3 kronor per aktie väntas) och en trolig fortsatt positiv marginalutveckling är det möjligt att den positiva pristrenden fortsätter på kort sikt. Carnegie tror dock att det finns en stor risk för marginalpress under 2010 på grund av prispress, abnormalt hög löneinflation i vissa länder. Detta kan leda till fler nedgraderingar från marknaden och återigen en mättnad i aktieprisutvecklingen under andra halvåret 2010.
Kurs då rekommendationen gavs:
72,95 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser