Uniflex mot 80 kr

Datum: 2006-04-10 11:04

Stockpicker ser potential upp till 80 kr för Uniflex-aktien.

Årets P/E-tal är 15, men exklusive nettokassan är vinstmultipeln 11,5. På 6-12 månader bedöms det finnas goda möjligheter till en bättre kursutveckling än index.
Kurs då rekommendationen gavs:
73,25 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser