Undvik Telia

Datum: 2003-03-26 11:29

Affärsvärlden anser att man ska hålla sig borta från TeliaSonera-aktien.

Tillfälligt ökade 3G-investeringar kommer att tynga bolagets kassaflöde i år. Men Affärsvärlden menar att ett fritt kassaflöde på över 7 miljarder kr ändå är nåbart, och TeliaSonera spås få bra kassaflöden under de närmaste åren. Men det finns en osäkerhet när det gäller hur bolaget kommer att hantera dessa kassaflöden, vilket tidningen anser är skäl för att hålla sig borta från aktien. TeliaSoneras vinsttillväxt spås bli begränsad de närmaste åren på grund av en stagnerande omsättning. En rörelsemarginal på 35 procent kan nås, men aktien bedöms fortfarande vara värderad efter en tillväxt som helt enkelt inte finns. Bland annat goodwillavskrivningar gör P/E-talet på 20 högre än vad det skulle ha varit annars, men Affärsvärlden ger TeliaSonera-aktien rekommendationen sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
27,3 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser