Undervikta TeliaSonera

Datum: 2004-02-12 08:59

Undervikt

Telia Company

Morgan Stanley upprepar rekommendationen undervikt för TeliaSonera.

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley upprepar rekommendationen undervikt för TeliaSonera, efter bolagets helårsrapport. Banken menar att Ebitda-marginalen, på 33,8 procent fjärde kvartalet, var något av en besvikelse. Slutligen ökar ledningens kommentarer kring konsolideringen i Europa och ökat ägande i intressebolag företagets riskprofil, menar banken som anser att aktien är värd 38 kronor på lång sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
34,05 kr
Riktkurs:
38 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser