Undervikta TeliaSonera

Datum: 2004-12-10 10:01

Undervikt

Telia Company

Lehman Brothers upprepar sin rekommendation undervikt på TeliaSonera.

Lehman Brothers upprepar sin rekommendation undervikt på finsksvenska TeliaSonera, efter att finska staten sålt ut drygt fem procent av aktierna. Lehman menar att Telias värdering är för hög och att en premie mot sektorn inte går att försvara. Detta särskilt då bolaget ligger i de lägre regionerna om man jämför tillväxten med övriga sektorbolag. P/e-talet för 2005 är enligt Lehman 13,5, jämfört med sektorsnittet på 11,5.
Kurs då rekommendationen gavs:
38,75 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser