Undervikta Swedish Match

Datum: 2006-08-09 17:34

Undervikt

Swedish Match

JP Morgan rekommenderar undervikt i Swedish Match

JP Morgan rekommenderar undervikt i Swedish Match och riktkursen höjs till 115 kronor från 105 kronor. Vinst per aktie estimaten höjs med 5 procent för åren 2006-2010, enligt JP Morgan. Vinstprognosen för snusverksamheten sänks med 5 procent för 2006 till följd av viss uppgång i både volym- och marginalpress i den nordiska verksamheten, enligt JP Morgan. Vinstprognosen höjs med 4 procent för cigarrer mot bakgrund av starkare volymer och marginal, enligt JP Morgan.
Kurs då rekommendationen gavs:
119 kr
Riktkurs:
115 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser