Undervikta Skanska

Datum: 2004-02-05 15:43

Undervikt

Skanska B

JP Morgan sänker rekommendationen för Skanska från neutral till undervikt.

Den amerikanska investmentbanken är oroad över värdet på Skanskas fastigheter och tror att kontorsfastigheterna kan ha minskat i värde med 20 procent förra året. Vidare har JP Morgan antagit en lägre nivå av avyttringsvinster framöver, vilket innebär att årets vinst beräknas bli lägre. År 2005 väntas en återhämtning, men endast tillbaka till 2003 års nivåer.
Kurs då rekommendationen gavs:
61,75 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser