Undervikta SHB

Datum: 2007-01-29 14:03

Lehman Brothers rekommenderar undervikt för Svenska Handelsbanken.

Lehman Brothers sänker rekommendationen för Handelsbanken till undervikt från tidigare jämvikt efter en översyn av den nordiska banksektorn. De nordiska bankerna handlas nu på rekordnivåer och det finns bättre tillväxtmöjligheter på annat håll i Europa, enligt Lehman Brothers. Handelsbanken lyckades med en stark återhämtning under det sista kvartalet av 2006, enligt Lehman Brothers. Däremot sänks rekommendationen på grund av den ökande konkurrensen samt den fortsatta oron över SPPs lönsamhet, enligt Lehman Brothers.
Kurs då rekommendationen gavs:
211,75 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser