Undervikta Sandvik

Datum: 2006-10-31 09:28

Undervikt

Sandvik

Morgan Stanley rekommenderar undervikt för Sandvik.

Morgan Stanley upprepar rekommendationen undervikt för Sandvik men riktkursen höjs till 83 kronor från 80 kronor. Ytterligare förbättringar för Materials Technology verksamheten förväntas, enligt Morgan Stanely. Efterfrågan från slutmarknaderna, i synnerhet inom energi samt olje- och gasindustrierna, är stark, enligt Morgan Stanley. Denna styrka borde driva försäljningsutvecklingen samt förbättra marginalmixen de kommande åren, enligt Morgan Stanley.
Kurs då rekommendationen gavs:
88 kr
Riktkurs:
83 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser