Undervikta Nordea

Datum: 2003-02-25 09:11

Undervikt

Nordea Bank

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley upprepar sin rekommendation undervikt på Nordea.

Morgan Stanley anser att Nordeas målsättning om att hålla kostnaderna oförändrade i år är inte tillräckligt offensivt med tanke på att övriga nordiska banker försöker att minska sin kostnadsmassa. Morgan Stanley ser dessutom problem i Nordeas kreditportfölj. Banken handlas till en p/e-talsmässig rabatt på 10 procent jämfört med den europeiska banksektorn, vilket dock anses vara motiverat.
Kurs då rekommendationen gavs:
38,5 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser