Undervikta Nokia

Datum: 2004-06-03 17:08

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley upprepar sin rekommendation undervikt på Nokia.

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley upprepar sin rekommendation undervikt på Nokia efter det att banken genomfört en resa i Asien. Resan bekräftar investmentbankens försiktiga syn på den europeiska sektorn för leverantörer av telekomutrustning. Bland annat framkom oro om en strukturell miljö med låg tillväxt eller ingen tillväxt alls. Morgan Stanley menar att Nokia ligger efter i distributionen utanför storstäderna i Kina. Morgan Stanley bedömer att mobiltelefonmarknaden i Asien kan dämpas. Japanska tillverkare räknar med en tydlig nedgång under andra halvåret 2004.
Kurs då rekommendationen gavs:
101,25 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser