Undervikta Karo Bio

Datum: 2004-05-05 09:25

Undervikt

Karo Pharma

Lehman Brothers rekommenderar sina kunder att vara underviktade i Karo Bio.

Lehman Brothers sänker riktkursen för Karo Bio från 25 till 22 kronor, som en följd av det avbrutna samarbetet med Bristol Myers Squibb. Även om Lehman Brothers inte räknat med några intäkter från samarbetet i år, var möjligheten till framtida engångsbetalningar och royalty värd cirka 3 kronor per aktie, skriver banken i en analys. Lehman spår en förlust på 7,6 kronor per aktie i år. Nästkommande två år spås förluster på 7,46- respektive 7,38 kronor per aktie. Lehman räknar med att bolagets kassa kommer att räcka i ytterligare ett och ett halvt år.
Kurs då rekommendationen gavs:
23,9 kr
Riktkurs:
22 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser