Undervikta Karo Bio

Datum: 2005-07-18 14:11

Undervikt

Karo Pharma

Lehman Brothers råder sina kunder att undervikta Karo Bio.


Karo Bios rapport motiverar ingen höjning av rekommendationen undervikt. För helåret spår banken att Karo Bio kommer att ha intäkter på 68,2 miljoner kronor, en nedjustering från tidigare prognos på 77,5 miljoner. I siffrorna ingår förväntningar om att avtalet med Wyeth ska förlängas, då det löper ut 31 augusti. Lehman räknar med en milstolpebetalning från Wyeth till Karo Bio på 15 miljoner kronor under andra halvåret. Riktkursen sätts till 10 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
11,225 kr
Riktkurs:
10 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser