Undervikta i Tele2

Datum: 2005-05-20 10:55

Undervikt

Tele2 B

Lehman Brothers råder sina kunder att vara underviktade i Tele2.

Lehman Brothers råder sina kunder att vara underviktade i Tele2. Lehman menar att marknadens consensus kan vara för högt. Banken spår ytterligare prissänkningar i Sverige, vilket pressar marginalerna. I år spås en vinst per aktie på 4,90 kronor, en sänkning med 15,5 procent. Riktkursen sätts till 74 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
71,5 kr
Riktkurs:
74 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser