Undervikta Handelsbanken

Datum: 2004-10-26 12:39

Morgan Stanley sänker rekommendationen för Handelsbanken till undervikt, från jämvikt.

Handelsbankens rapport för årets tredje kvartalstärker Morgan Stanleys syn att det inte finns någon kortsiktig katalysator som kan förändra det faktum att SHB gått sämre än sina nordiska konkurrenter hittills i år. SHB kommer ha den sämsta vinsttillväxten av den nordiska bankerna 2005, bedömer Morgan Stanley. Detta medför att Morgan Stanley spår att SHB kommer att utvecklas sämre än de övriga bankerna. 2005 samt 2006 spås vinster på 13,93- respektive 15,53 kronor per aktie. Riktkursen sätts till 145 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
154,25 kr
Riktkurs:
145 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser