Undervikta Electrolux

Datum: 2006-10-26 13:55

Undervikt

Electrolux B

JP Morgan rekommenderar undervikt för Electrolux.

JP Morgan behåller rekommendationen undervikt för Electrolux men riktkursen höjs till 110 kronor från 104 kronor efter kvartalsrapporten. Aktiekursuppgången efter rapporten är förvånande, enligt JP Morgan. Efter beskedet om en inlösen på 20 kronor per aktie, vilket är högre än väntat, är möjligheten till ytterligare kapitalutskiftning till aktieägarna begränsad, enligt JP Morgan. Den nuvarande höga värderingen av Electrolux är inte berättigad med hänsyn till den förväntade globala nedgången i vitvaruleveranser, fortsatta råvaruprisuppgångar samt svårigheter att genomföra prishöjningar, enligt JP Morgan.
Kurs då rekommendationen gavs:
130,5 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser