Undervikt rekommendation för TeliaSonera

Datum: 2007-03-30 15:11

Undervikt

Telia Company

Bear Stearns rekommenderar undervikt för TeliaSonera.

Bear Stearns behåller rekommendationen undervikt för TeliaSonera, men höjer prognoserna. De högre prognoserna för vinst per aktie motiveras av ökande bidrag från intressebolagen genom inkluderandet av danska debitel och höjda prognoser för Turkcell och Megafon, enligt Bear Stearns. En uppgörelse med ryska Altimo, där Altimo byter sina aktieposter i Megafon och Turkcell mot en aktiepost i TeliaSonera, skulle lösa knutarna kring ägarstrukturen i Turkcell och Megafon och ge Altimo en ägarandel på cirka elva procent i TeliaSonera, enligt Bear Stearns. Prognoserna för TeliaSoneras vinst per aktie höjs till 4,07 kronor för helåret 2007, enligt Bear Stearns.
Kurs då rekommendationen gavs:
61,5 kr

Rekommendation från: Bear Sterns

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser