Undervikt i Tele2

Datum: 2008-07-02 10:58

Undervikt

Tele2 B

JP Morgan rekommenderar undervikt i Tele2

JP Morgan rekommenderar undervikt i Tele2. Försäljningen av den polska verksamheten innebar en besvikelse eftersom priset på 300 miljoner kronor bara innebär ett P/S-tal på 0,3 på 2007 års intäkter, enligt JP Morgan. Detta motsvarar 410 kronor per abonnent medan investmentbanken hade värderat enheten till 1000 kronor per abonnent, eller 1,60 kronor per aktie, enligt JP Morgan. Affären medför således en värdeförstöring på 0,90 kronor per aktie, enligt JP Morgan. Det positiva är förväntningarna om att återköpsprogrammet ska inledas, enligt JP Morgan. Det troliga är dock att medlen kommer att användas för att finansiera förvärv, enligt JP Morgan. Om det antas att renodlingen fortsätter kommer Tele2 fortsatt att handlas till multipeln 6,2, vilket är högre än sektorn, enligt JP Morgan.
Kurs då rekommendationen gavs:
115,5 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser