Undervikt i Stora Enso

Datum: 2006-02-07 09:52

Undervikt

Stora Enso R

Finska Optstock rekommenderar undervikt i Stora Enso.

Opstock upprepar rekommendationen undervikt i Stora Enso efter bolagets kvartalsrapport. Resultatet kommer förbättras i år, men det finns inte någon anledning till varför Stora Enso, som är mer sårbart i kostnadshänseende, skulle ha en högre värdering än UPM Kymmene, anser Opstock. Ökande råvarupriser kommer undergräva den postiva effekten av stigande papperspriser för Stora Enso och Opstock sänker därför resultatprognoserna något för 2006 och 2007.
Kurs då rekommendationen gavs:
106,5 kr

Rekommendation från: Opstock

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser