Undervikt i SKF

Datum: 2003-04-17 09:36

Undervikt

SKF B

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley rekommenderar sina kunder att undervika SKF.

Morgan Stanley anser att SKF:s stigande lager i kombination med sjunkande efterfrågan ökar oron för resterande del av året. Morgan Stanley spår att produktionsminskningen som bolaget nu aviserat kommer att slå negativt mot bolagets marginaler. Ett annat hot mot bolaget är den förvärvsstrategi där SKF skall växa via nya köp, vilket enligt banken ökar risken i bolaget.
Kurs då rekommendationen gavs:
221,5 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser