Undervikt i Sandvik

Datum: 2008-11-21 11:49

Undervikt

Sandvik

Morgan Stanley rekommenderar undervikt i Sandvik

Morgan Stanley rekommenderar undervikt i Sandvik med riktkurs 43 kronor. Sandvik meddelade att ett antal av bolagets slutmarknader har försvagatsytterligare sedan slutet av förra kvartalet, vilket föranlett att bolaget nu vidtar ett antal kostnadsbesparande åtgärder, enligt Morgan Stanley. Detta innefattar personalneddragningar och stegen är logiska för att mildra marginalpressen när slutmarknaderna försämras, enligt Morgan Stanley.
Kurs då rekommendationen gavs:
42,7 kr
Riktkurs:
43 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser