Undervikt i Husqvarna

Datum: 2007-02-26 13:49

Undervikt

Husqvarna B

JP Morgan rekommenderar undervikt för Husqvarna.

JP Morgan behåller rekommendationen undervikt för Husqvarna och riktkursen sänks till 95 kronor från 97 kronor efter bolagets rapport för det fjärde kvartalet. Husqvarna rapporterade ett starkt underliggande resultat och bolaget överraskade återigen positivt trots en miss i omsättningen, enligt JP Morgan. Rörelsemarginalen blev högre än väntat tack vare en bättre mix samt kostnadskontroll vilket indikerar att bolaget även klarar av att föra ökade råmaterialkostnader vidare till marknaden, enligt JP Morgan. Prognoserna justeras dock endast marginellt efter rapporten och de positiva justeringarna överskuggas av en högre nettoskuldsättning, enligt JP Morgan.
Kurs då rekommendationen gavs:
114,125 kr
Riktkurs:
95 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser