Undervikt i Holmen

Datum: 2002-08-14 09:11

Undervikt

Holmen B

Den amerikanska storbanken Morgan Stanley upprepar sin rekommendation undervikt i Holmen.

Morgan Stanley anger Holmens rättmätiga värde till 230 kronor, men anser samtidigt att investerare kan komma att lägga sig 25 procent lägre i sin värdering på grund av att den cykliska återhämtningen för sektorn fördröjts till 2004. Riktkursen sätts därför till 184 kronor samtidigt som vinstprognoserna för framtiden sänks. I år spås en vinst på 17,50 kronor och nästa år väntas vinsten bli 13,80 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
200 kr
Riktkurs:
184 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser