Undervikt i Ericsson

Datum: 2008-12-02 12:01

Undervikt

Ericsson B

JP Morgan rekommenderar undervikt i Ericsson

JP Morgan rekommenderar undervikt i Ericsson och riktkursen sänks till 44 kronor från tidigare 50 kronor. Den globala marknaden för mobiltelefoner väntas minska med 10,5 procent under 2009, vilket reflekterar förväntningarna om -5 procent i global BNP tillväxt under 2009, enligt JP Morgan. Volymerna kommer huvudsakligen vara oförändrade vilket innebär -12,2 procent i leverenser, enligt JP Morgan. Lägg till lägre bruttomarginal så sänks estimatet för vinst per aktie 2009 med 7 procent till 3,90 kronor, att jämföra med marknadens konsensus på 5 kronor, enligt JP Morgan.
Kurs då rekommendationen gavs:
53,5 kr
Riktkurs:
44 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser