Undervikt i Ericsson

Datum: 2008-12-12 10:57

Undervikt

Ericsson B

JP Morgan rekommenderar undervikt i Ericsson

JP Morgan rekommenderar undervikt i Ericsson. Sony meddelade att de skär ned cirka 5 procent av antalet jobb vilket kan signalera minskad förmåga att investera i Sony Ericsson, enligt JP Morgan. Mest anmärkningsvärt är en minskning av investeringar i elektronik på 30 procent, enligt JP Morgan. Detta gör det också mindre troligt att Sony köper Ericssons 50 procentiga andel i mobiltillverkaren under 2009, enligt JP Morgan. Det är också troligt att SonyEricsson minskar utdelningen till moderbolagen under 2009, enligt JP Morgan.
Kurs då rekommendationen gavs:
61,5 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser