Undervikt i Ericsson

Datum: 2009-02-16 12:35

Undervikt

Ericsson B

Morgan Stanley rekommenderar undervikt i Ericsson

Morgan Stanley behåller rekommendationen undervikt i Ericsson. Ericsson har överpresterat med hjälp av två starka justerade resultatkvartal, enligt Morgan Stanley. Det finns dock några fortsatta anledningar till oro, enligt Morgan Stanley. Kassaflödet är ett orosmoment, 2010 års vinst är en risk då konsensus fortfarande väntar vinsttillväxt trots att valutakursmedvinden försvunnit vilket visar upp den underliggande svagheten i marginalen, enligt Morgan Stanley.
Kurs då rekommendationen gavs:
73,45 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser