Undervikt i Ericsson

Datum: 2009-10-01 11:47

Undervikt

Ericsson B

Undervikt i Ericsson

Morgan Stanley rekommenderar undervikt i Ericsson med riktkurs 56 kronor. Banken ser fortsatt nedsida på 20 procent trots att aktien underpresterat, enligt Morgan Stanley. Både lång- och kortsiktigt nyhetsflöde förväntas ge ytterligare bevis på att en ökning av mobiltraffic inte kommer att leda till ökade kapitalinvesteringar, enligt Morgan Stanley. Med P/E(10e) för kärnverksamheten på 13 gånger, vilket exkluderar förlustbringande joint ventures och omstruktureringar, ser Ericsson oattraktiv ut mot andra globala teknologiföretag, enligt Morgan Stanley. Ericsson har högre genomföranderisk och lägre tillväxtprofil än andra globala teknologibolag, enligt Morgan Stanley.
Kurs då rekommendationen gavs:
70 kr
Riktkurs:
56 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser