Undervikt i Castellum

Datum: 2009-01-27 12:16

Undervikt

Castellum

Morgan Stanley rekommenderar undervikt i Castellum

Morgan Stanley behåller rekommendationen undervikt i Castellum med riktkurs 30 kronor. Castellum meddelade nyligen dess finansiella lånevillkor att lån/värde inte får överstiga 65 procent och bolaget måste ha minst 1,5 gånger i räntetäckningsgrad, enligt Morgan Stanley. Castellum verkar inte ha några problem med räntetäckningsgraden, men lån/värde ser ut att gå från 50 procent till 63 procent på medelsikt baserat på en 21 procentig nedgång i tillgångsvärdet, enligt Morgan Stanley. Castellum ser därför inte ut att bryta lånevillkoren, men bara med en smal marginal, enligt Morgan Stanley. Avyttringar borde ge andrum, och likaså omförhandlingar av villkoren eller utdelningssänkningar, enligt Morgan Stanley.
Kurs då rekommendationen gavs:
55 kr
Riktkurs:
30 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser