Undervikt i Boliden

Datum: 2008-07-22 11:53

Undervikt

Boliden

Lehman Brothers rekommenderar undervikt i Boliden

Lehman Brothers upprepar rekommendationen undervikt i Boliden och riktkursen sänks samtidigt till 30 kronor från tidigare 40 kronor efter kvartalsrapporten. Risken att konsensusestimatet för Bolidens vinst justeras ned framöver är överhängande, enligt Lehman Brothers. I nuläget handlas aktien till en premie på över 20 procent mot sektorn på 2009 års vinst vilket inte kan berättigas, enligt Lehman Brothers. Utsikterna är svaga på grund av den höga kostnadsstrukturen, hög exponering mot zinkpriset, och svaga vinstutsikter, enligt Lehman Brothers. Vinst per aktie förväntas bli 7,96 kronor för 2008 och 3,12 kronor för 2009, enligt Lehman Brothers.
Kurs då rekommendationen gavs:
36,5 kr
Riktkurs:
30 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser