Undervikt i Assa Abloy

Datum: 2008-04-24 10:55

Undervikt

Assa Abloy B

JP Morgan rekommenderar undervikt i Assa Abloy

JP Morgan rekommenderar undervikt i Assa Abloy och riktkursen sänks samtidigt till 108 kronor från tidigare 131 kronor efter kvartalsrapporten. Assa Abloy rapporterade en mycket sämre organisk tillväxt än förväntat, vilket kom som en överraskning, enligt JP Morgan. Därmed är risken stor att bolaget missar sina egna prognoser för organisk tillväxt på grund av läget på de viktiga Europa- och Nordamerikamarknaderna, enligt JP Morgan. Bortsett från Europa, som visar tydliga tecken på risk att marginalen i Europa minskar på helåret, var däremot marginalen bättre än förväntat inom alla divisioner under det första kvartalet, enligt JP Morgan. Förväntningarna på den organiska tillväxten för 2008 justeras ned till 3 procent, vilket innebär att förväntningarna på vinst per aktie justeras ned med 4,6 procent för 2008 och med 5,2 procent för 2009, enligt JP Morgan.
Kurs då rekommendationen gavs:
100 kr
Riktkurs:
108 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser