UBS sänker rekommendationen

Datum: 2017-04-11 10:30

Sälj

ABB

STOCKHOLM (Direkt) ABB:s värdering ligger på en "oattraktiv rekordnivå", motsvarande en ev/ebit-multipel på 15 räknat på årets förväntade rörelseresultat, efter ett rally på 40 procent under det senaste året - 15 procentenheter bättre än ett jämförelseindex, 10-15 procent högre värderat än konkurrenten Siemens, och nästan i nivå med Atlas Copco.

Det konstaterar UBS - som föredrar både Siemens och Atlas Copco framför ABB - i tisdagens rekommendationssänkning av kraft- och automationsbolaget till sälj från neutral, där riktkursen sänks från 21:50 till 21:00 schweizerfranc (motsvarande en sänkning från strax under 194 till drygt 189 kronor, att jämföra med nuvarande kurs på strax under 210 kronor).

"Enligt vår syn överskattar konsensus ABB:s förutsättningar för tillväxt- och marginalåterhämtning, och bortser från mediokra trender på slutmarknaderna, där svag prismiljö och kostnadsinflation begränsar ABB:s möjligheter att stärka sin bruttomarginal i den utsträckning som konsensus prisar in", skriver banken.

Enligt bankens efterforskningar kommer de flesta av ABB:s slutmarknader att växa med mindre än 2 procent under de kommande två åren, vilket anses försvåra för ABB att föra vidare prisökningar till sina kunder.

ABB-aktien var ned 0,8 procent vid 10.40-tiden på tisdagen, vilket gjorde den till fjärde sämsta aktie i OMXS30, som samtidigt var ned knappt 0,1 procent.

Kurs då rekommendationen gavs:
210 kr
Riktkurs:
189 kr

Rekommendation från: UBS

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser