UBS inleder med sälj

Datum: 2016-04-22 11:00

STOCKHOLM (Direkt) UBS tror att Fingerprint Cards försäljningstillväxt på lite sikt kommer att uppgå till klart lägre nivåer än genomsnittet för övriga banker som följer bolaget.

Det framgår av en jämförelse av UBS säljrekommendation på fredagen, rubricerad "Konkurrensrisker inte inprisade", med SME Direkts konsensussammanställning av fem andra banker, daterad 21 april (alltså exklusive UBS).

UBS tror att omsättningen kommer att växa med 6 procent under 2017 och minska med lika mycket 2018, medan resten av marknaden i form av fem andra banker och analyshus som följer biometribolaget i genomsnitt spår en tillväxt på 20 respektive 16 procent för de båda åren (se diagram nedan).

Beträffande årets tillväxt ligger visserligen UBS högre än sina konkurrenter, vilket skulle kunna förklara nästkommande års lägre tillväxttro, men summan av omsättningen under 2016-2018 uppgår till följd av det mer pessimistiska medellånga scenariot från den schweiziska banken till 24,4 miljarder kronor, mot 27,4 miljarder i SME-konsensus.

Noteras kan även att UBS-estimaten för omsättning 2017 och 2018 är lägre än det lägsta estimatet i SME:s torsdagssammanställning (som uppdaterats på fredagen med UBS-siffrorna). För de därpå kommande åren, 2019-2020, år som SME Direkts konsensusberäkning inte omfattar, tror dock UBS att den positiva försäljningstillväxten återvänder.

Den springande frågan är enligt UBS huruvida marknadstillväxten kan kompensera för ökande konkurrens och prispress.

"Vi erkänner FPC:s kvalitet, marknadsledande position och starka företagsledningshistorik, men ser tre risker för marknadsandelen: nya marknadsaktörer (inklusive Qualcomm, Goodix och InvenSense), FPC:s höga exponering mot enskilda nyckelkunder, och hotet från "dual-sourcing" [att mobiltillverkare köper komponenter från fler än en leverantör, red anm].

UBS har ett upp- och nedsidescenario med aktievärden på 700 respektive 150 kronor, och landar via en kassaflödesanalys i riktkursen 375 kronor. Det kan jämföras med övrigas genomsnitt på 525 kronor (spann: 200-850 kronor). Strax efter klockan 11 på fredagen handlades Fingerprintaktien till 517 kronor, ned cirka 7 procent från 556 kronor för dagen.

Kurs då rekommendationen gavs:
556 kr
Riktkurs:
375 kr

Rekommendation från: UBS

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser