UBS höjer till köp

Datum: 2011-04-11 14:31

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) UBS höjer sin rekommendation för Swedbank till köp från tidigare neutral. Riktkursen för aktien har höjts till 134 kronor (112)

Det framgår av en analys daterad den 11 april.

"Med de högsta riskvikterna för företag i Norden (75% jämfört med en snitt för sektorn på 48 procent) anser vi att Swedbank är den aktie man ska satsa på när det gäller förbättrad kapitaleffektivitet. Vi prognostiserar nu att de underliggande riskvägda tillgångarna dras ned med 70 miljarder kronor, eller 6 procent, 2012 jämfört med 2010", skriver UBS.

Som ett resultat av de nya antagandena över riskvikterna prognostiserar UBS att Swedbank kommer att redovisa en kärnprimärkapitalrelation på 16,2 procent för 2011 och 17,4 procent 2012 under Basel III.

"Vi ser därmed en avsevärd möjlighet för positiva överraskningar vad gäller temat utskiftning av kapital för koncernen och prognostiserar att totalt 30 procent av marknadsvärdet kan skiftas ut till aktieägarna 2011-2012 i form av överskottskapital", skriver UBS.

På de nya kapitalnivåerna räknar UBS med att Swedbank kommer att lyckas leverera på sitt mål om 15 procent avkastning på eget kapital 2011 med 13 procent i kärnprimärkapitalrelation och redovisa 17 procent i avkastning på eget kapital under bankens långsiktiga mål om 10 procent i kärnprimärkapitalrelation under Basel III.

"Vi höjer prognosen för Swedbanks vinst per aktie med 12 respektive 14 procent 2012-2013 för att reflektera en återhämtning i räntenettomarginalen då banken ersätter statligt garanterad upplåning med billigare säkerställda obligationer", skriver UBS vidare.

UBS anser också att det är fel att se på möjliga förändringar av riskvikterna på bolån som ett hot. I stället väntas debatten leda till en win-win-situation för de mer dominanta hushållsaktörerna i den nordiska banksektorn.

"Om ett högre golv för riskvikterna införs finns möjligheten att rådande motvind för sektormultiplarna lättar upp för att i stället ersättas av en medvind för intäkterna. Vi anser att den kapitalerosion som marknaden ser framför sig är överdriven och att de potentiella vinstlyften från en omprissättning på hushållsmarknaden är avsevärd", skriver UBS, om ser vinstlyft på 6-10 procent per aktie i sektorn 2012.
Kurs då rekommendationen gavs:
116,1 kr
Riktkurs:
134 kr

Rekommendation från: UBS

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser