UBS höjer riktkurs

Datum: 2011-07-22 14:25

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) UBS höjer riktkursen för Swedbank till 142 kronor, från tidigare 139 kronor i spåren av rapporten för andra kvartalet. Rekommendationen köp upprepas.

Det framgår av en analyskommentar daterad den 22 juli.

Enligt UBS var räntenettot nyckeln till att Swedbanks intäkter överraskade positivt i det andra kvartalet, främst understött av Swedbanks inhemska bolånemarginal som låg bakom lyftet i räntenettomarginalen mot hushåll, samt lägre upplåningskostnader som gav stöd till Group Treasury.

Bankens kostnader minskade samtidigt med 1 procent mellan kvartalen och kom in 2 procent lägre än konsensus.

Sammantaget överträffade Swedbanks resultat före skatt konsensus med 5 procent i kvartalet. Före kreditförluster och skatt överträffade resultatet förväntningarna med 10 procent då kreditåtervinningsnivån kom in lägre än förväntat.

UBS höjer sina prognoser för Swedbanks vinst per aktie med 1 procent och 3 procent för 2011 och 2012, främst mot bakgrund av förbättrade utsikter för räntenettomarginalen.

"Vi ligger nu 8 procent och 14 procent över konsensus för 2011-2012 och förväntar oss uppjusteringar i konsensus efter rapporten för andra kvartalet baserat på guidningen för kreditförluster, momentum i räntenettot och leveransen på kostnaderna", skriver UBS i analysen.

UBS noterar vidare att Swedbanks återköp i kvartalet (2,9 procent av utestående aktier) vägdes upp av stark lönsamhet (Roe 14,4%) och kontroll av riskvägda tillgångar (-2% mot 1 kv). Det medförde att kärnprimärkapitalet endast minskade 10 baspunkter i kvartalet, till 14,8 procent.

"Vi förväntar oss det även kommer positiva överraskningar under det andra halvåret och 2012", skriver UBS och pekar på att bättre kapitaleffektivitet i företagsboken kan komma att hålla de riskvägda tillgångarna oförändrade.
Kurs då rekommendationen gavs:
110,8 kr
Riktkurs:
142 kr

Rekommendation från: UBS

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser