UBS höjer riktkurs

Datum: 2012-03-14 09:00

STOCKHOLM (Direkt) UBS höjer riktkursen för Teliasonera till 48 kronor, från 47 kronor. Rekommendationen är fortsatt neutral.

Det framgår av ett marknadsbrev.

Den senaste tiden har det varit mycket tal om pressen på den svenska
mobilmarknaden då Tele2 och 3 har sänkt sina priser kraftigt. Hittills har
Teliasonera valt att inte följa efter men UBS noterar att marknaden börjar bli
mer konkurrensutsatt. UBS spår att Teliasoneras tjänsteintäkter ökar med 2,5
procent 2012, jämfört med 6,2 procent 2011.

Kostnadsneddragningar börjar bidra till att hålla marginalen mer eller mindre
oförändrad på 44,8 procent 2012, enligt UBS.

I Eurasien spår UBS att Telia organiska tillväxt blir 9,9 procent 2012 givet
prispressen i Kazakstan och Azerbajdzjan. Marginalen i Spanien bör förbättras
med 1,2 procentenheter till 6,8 procent, med ett kundintag om 700.000 netto,
enligt UBS prognoser.

Bolagets egen prognos om oförändrad ebitda 2012 på grund av investeringar i den svenska bredbandsverksamheten var en besvikelse i rapporten, enligt UBS som dock tror att prognosen är försiktig och spår 2,2 procents tillväxt i ebitda 2012.

UBS har i övrigt gjort små justeringar i sina estimat för Teliasonera sedan
rapporten för det fjärde kvartalet och spår nu att den organiska
intäktstillväxten blir 1,6 procent 2012, vilket kan jämföras med bolagets egen
prognos om en tillväxt på 1-2 procent. UBS spår att bolagets capex i relation
till omsättning blir 13,7 procent, i linje med Teliasoneras egen prognos om
13-14 procent.

Kurs då rekommendationen gavs:
47,45 kr
Riktkurs:
48 kr

Rekommendation från: UBS

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser