Två bolag senarelägger notering Foto: TT/iStockphoto

Två bolag senarelägger notering

Publicerad 2017-12-20 09:06:00

Notering I dag skulle både H&D Wireless och Goldblues aktier börja handlas på First North. Men handelsstarten skjuts upp för båda bolagen.

Spelbolaget Goldblues handelsstart på First North senareläggs då listningsansökan ännu inte är färdigbehandlad. Listningsdag för bolaget som genomfört en övertecknad publik nyemission om cirka 24 miljoner kronor var planerad till den 20 december. Bolaget ska återkomma med en ny första listningsdag "så snart ansökan om upptagande till handel är godkänd", heter det vidare.

H&D Wireless listning på First North, vilken så sent som för en vecka sedan preliminärt planerades till onsdagen den 20 december, kommer inte att äga rum denna dag. Det uppger David Augustsson på Stockholmsbörsens presstjänst för Nyhetsbyrån Direkt.

Något nytt datum eller varför listningen inte genomförs som tidigare planerat vill David Augustsson inte uppge.

Bolaget genomförde nyligen en nyemission som tecknades till 170 procent, varvid bolaget tillfördes drygt 26 miljoner kronor före emissionskostnader på cirka 3 miljoner.

Teckningskursen i emissionen uppgick till 8 kronor per aktie.

 

Privata Affärer / Direkt