TV3 och Digital-TV lyfter MTG

Datum: 2001-02-26 13:29

Öka

MTG B

TV3´s starka utveckling kombinerat med stora möjligheter inom Digital-TV-området gör att banken ser ljust på MTG´s framtid.

TV3 växer kraftigt vilket bidrar positivt till vinstutvecklingen i MTG. Swedbank tror att TV3 kommer att fortsätta att växa trots att en sämre annonsmarknad riskerar att dra ner lönsamheten. Swedbank ser positivt på MTG´s satsning inom Digital-TV-området. Konverteringen från analoga till digitala kunder går bättre än vad man tidigare räknat med. Att sända digitalt medför sänkta kostnader samtidigt som det öppnas upp för nya intäktskällor. Banken anser att MTG handlas på attraktiva nivåer och man höjer rekommendationen från minska till öka och höjer riktkursen från 260 till 320 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
295 kr
Riktkurs:
320 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser